בגרות

ד"ר דפנה מוסקוביץ- רכזת פדגוגית ואחראית על בחינות הבגרות   

אביגיל רחמים – מזכירת הבגרויות

 

 
 

מועד חורף תשע"ט(2019)

 

מועד קיץ תשע"ט (2019)

 

הערכה פנימית במקצועות הלימוד בחט"ע

 

 

נהלי פרסום ציונים שנתיים

ננוהל ערעור על ציוני בחינות בגרות  

טופס ערעור על ציון שנתי (1)נהלי פרסום ציונים שנתיים

(ניתן להדפיס את הקובץ ולמוסרו לדפנה מוסקוביץ)

כללי שמירה על טוהר הבחינות

 

התאמות לימודיות