בגרות

ד"ר דפנה מוסקוביץ- רכזת פדגוגית ואחראית על בחינות הבגרות   

אביגיל רחמים – מזכירת הבגרויות

 

לוח בחינות מועד חורף תשע"ח (2018 חדש…חדש… חדש…

 

לוח בחינות מועד קיץ תשע"ח (2018חדש…חדש… חדש…

הערכה פנימית במקצועות הלימוד בחט"ע

תשע"ז- מחזור ע"ט חדש…חדש… חדש…

 הסתיימה ההרשמה לבחינות בגרות מועד חורף תשע"ז 2017

 

לוח בחינות בגרות מועד קיץ תשע"ז    

נהלי פרסום ציונים שנתיים

ננוהל ערעור על ציוני בחינות בגרות  

טופס ערעור על ציון שנתי (1)נהלי פרסום ציונים שנתיים

(ניתן להדפיס את הקובץ ולמוסרו לדפנה מוסקוביץ)

כללי שמירה על טוהר הבחינות

 

התאמות לימודיות