בגרות

ד"ר דפנה מוסקוביץ- רכזת פדגוגית ואחראית על בחינות הבגרות   

אביגיל רחמים – מזכירת הבגרויות

 

 

לוח מועדי בחינות קיץ תשע"ח )2018 )לתלמידי י"א ו-י"ב ולנבחני משנה בוגרים

 

 

הערכה פנימית במקצועות הלימוד בחט"ע

תשע"ז- מחזור ע"ט 

 

נהלי פרסום ציונים שנתיים

ננוהל ערעור על ציוני בחינות בגרות  

טופס ערעור על ציון שנתי (1)נהלי פרסום ציונים שנתיים

(ניתן להדפיס את הקובץ ולמוסרו לדפנה מוסקוביץ)

כללי שמירה על טוהר הבחינות

 

התאמות לימודיות