בגרות

ד"ר דפנה מוסקוביץ- רכזת פדגוגית ואחראית על בחינות הבגרות   

אביגיל רחמים – מזכירת הבגרויות

 

נפתחה ההרשמה למועד חורף 2018.
ההרשמה תסתיים ב 30/10/2017 להרשמה יש לפנות לאביגיל במזכירות.  חדש…חדש… חדש…

לוח בחינות מועד חורף תשע"ח (2018 

 

 

הערכה פנימית במקצועות הלימוד בחט"ע

תשע"ז- מחזור ע"ט חדש…חדש… חדש…

 הסתיימה ההרשמה לבחינות בגרות מועד חורף תשע"ז 2017

 

נהלי פרסום ציונים שנתיים

ננוהל ערעור על ציוני בחינות בגרות  

טופס ערעור על ציון שנתי (1)נהלי פרסום ציונים שנתיים

(ניתן להדפיס את הקובץ ולמוסרו לדפנה מוסקוביץ)

כללי שמירה על טוהר הבחינות

 

התאמות לימודיות