שכבה ד תשע"ז

חברי הצוות

רכזת  אירית אליאור

ד1 רמי שהינו ד3 חנה להמן
ד5
 דניאלה לשם

 ד2 יהודית רחמני

ד4 עינב סילברמן ד6 אירית אליאור

יועצת – חגית גנם

חוזר כללי    רשימת ספרי לימוד לשכבה ה תשע"ח 
 

לוח אירועים שכבה ד

מאי 2018

א ב ג ד ה ו ש
1
2
 • מתכונת שני
 • מגמת תנך ת
3
4
 • שיעור בלשו
 • ה1 שיעור א
5
6
 • מתכונת בתנ
 • יום חופשי
7
 • בגרות במדע
 • מבחן לתלמי
 • יום ספרות
8
 • יום חופש ל
 • פרזנטציה ב
 • ה1 וה2 שיח
9
 • מתכונת בספ
10
 • צו ראשון פ
 • פעילות במס
11
 • ממ - מתמטי
 • שיעור השלמ
12
13
 • יום ירושלי
 • מתכונת בלש
14
 • יום חופשי
15
16
 • יום חופש ל
 • שיעור השלמ
17
 • מתכונת בכי
18
 • שיעור לשון
 • ה1 שיעור ב
19
20
21
 • יום לימודי
22
 • בוחן בקיאו
23
 • יום חופשי
24
25
 • שיעור השלמ
26
27
 • מגמת אמנות
 • במקום שיעו
28
 • ביולוגיה ס
29
 • בוחן בקיאו
30
 • יום חופש ל
 • יום חופש ל
31
 • מתכונת בלש
 • מבחן בגרות

 טפסים להורדה:Wordהצהרת בריאות 507